کارگاههای تخصصی قرآن در کاشان برگزار شد به همت اداره تبلیغات اسلامی کارگاههای تخصصی قرآن در قالب کمیته جنبی محافل و کارگاههای مسابقات سراسری قرآن و حدیث طلاب کشور برگزار شد.
 ۱۳۹۵ شنبه ۱۵ آبان ساعت 0 و 0 دقیقه